تلمبه زدن رانندگی اعتراضات اعتراض رانندگی

تلمبه زدن: رانندگی اعتراضات اعتراض رانندگی ماشین تخلفات اعتراض قبض جریمه

محور گفتگوهای تیلرسون در پاریس و لندن , ایران و خاورمیانه

وزیر خارجه آمریکا در سفر به فرانسه و انگلیس مباحث مهم بین المللی از جمله کشور عزیزمان ایران و خاورمیانه را مطرح خواهد کرد. ایران و خاورمیانه؛ م..

ادامه مطلب

گمانه‌زنی‌ها راجع به احتمال عوض کردن وزیر خارجه انگلیس

ترزا می، نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی، به طور ضمنی به احتمال عوض کردن بوریس جانسون، وزیر امور خارجه این کشور اشاره کرد.  گمانه زنی ها ر..

ادامه مطلب