تلمبه زدن رانندگی اعتراضات اعتراض رانندگی

تلمبه زدن: رانندگی اعتراضات اعتراض رانندگی ماشین تخلفات اعتراض قبض جریمه

گمانه‌زنی‌ها راجع به احتمال عوض کردن وزیر خارجه انگلیس

ترزا می، نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی، به طور ضمنی به احتمال عوض کردن بوریس جانسون، وزیر امور خارجه این کشور اشاره کرد.  گمانه زنی ها ر..

ادامه مطلب